Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych przełożony na kolejny rok

Już teraz zapraszamy tegorocznych absolwentów do udziału w konkursie 2021.
Informacje będą dostępne na stronie www.pzpts.pl

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać:

– w biurze PZPTS: tel. 603 626 656 ;

e-mail: office@tworzywa.org.pl

Promujemy nowatorskie rozwiązania dla tworzyw sztucznych; Promujemy nowatorskie technologie i organizację procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych; Upowszechniamy wiedzę na temat tworzyw sztucznych. Staramy się rozwijać zainteresowania młodzieży akademickiej problematyką wykorzystania tworzyw sztucznych.