Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, wraz z Agencją PRC, serdecznie zapraszają do udziału

w XI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych

UCZELNIA LIDERÓW 2021

 

O Certyfikat i Znak Jakości „Uczelnia Liderów” mogą aplikować zarówno uczelnie, jak również – samodzielnie – ich jednostki organizacyjne (np. wydziały, instytuty, katedry). Certyfikat może więc być przyznany całej uczelni, ale także poszczególnym jednostkom uczelni, które – zgodnie z Regulaminem naszego Konkursu – posiadają samodzielność w zakresie poddania się procedurze certyfikacji. Naszym wyróżnieniem uhonorujemy najlepsze polskie uczelnie i ich jednostki, kształcące absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie i umiejętności przydatne na rynku pracy. Oceny aplikacji konkursowych dokona Komisja Certyfikacyjna, w której zasiadają naukowcy zajmujący się problematyką zarządzania i jakości kształcenia, zatrudnieni m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie i innych uczelniach. W bieżącej edycji Komisja zwróci szczególną uwagę na działania uczelni w zakresie kształcenia zdalnego – czy są one innowacyjne, efektywne i ukierunkowane na kreowanie umiejętności i kompetencji praktycznych studentów.

 

ZGŁOSZENIA W XI EDYCJI KONKURSU PRZYJMUJEMY W TERMINIE DO 14 MAJA 2021 ROKU (PIĄTEK)

 

ZGŁOSZENIE WRAZ Z ANKIETĄ DOSTĘPNE JEST TUTAJ – KLIKNIJ

 

Szczegółowe informacje o Konkursie na stronie

www.uczelnia-liderow.pl

 

 

W konkursie „Uczelnia Liderów” już po raz jedenasty Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem prof. Dariusza Rotta, wyróżni najlepsze polskie uczelnie, a także ich jednostki organizacyjne, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH – absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie, przywódcze, menedżerskie. Państwa uczelnia / wydział zasługuje na certyfikat, jeśli prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie.

 

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytujemy szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.
 
Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymało dotychczas kilkadziesiąt znakomitych polskich szkół wyższych i ich jednostek, w tym m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Śląska, Wydział Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Civitas, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wiele innych. Warto dołączyć do prestiżowego klubu „Uczelni Liderów”, który konsekwentnie tworzymy od 2011 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja programu certyfikacyjnego Fundacji.
 
                                 
Więcej na www.uczelnia-liderow.pl

 

Kontakt z Organizatorami:

 

tel. kom. +48 607-035-169
tel. +48 32 747-26-03
e-mail: prezes@fundacja-edukacja.org.pl
biuro@fundacja-edukacja.org.pl