W dniu 06.03.2020 roku pracownicy Katedry Eksploatacji Maszyn i Transportu spotkali się z przedstawicielami Urzędu Miasta Włocławek w celu przeprowadzenia konsultacji naukowych dotyczących możliwości koncepcyjnych planu ruchu w obszarze dzielnicy Śródmieścia.

Na spotkaniu przedstawiono i zweryfikowano różne koncepcje z rozkładem ruchu na poszczególnych skrzyżowaniach, co doprowadziło do ustalenia kilku kluczowych założeń w tym obszarze oraz podziału zadań grupie roboczej. Prezentowane przez Urząd Miasta we Włocławku działania przyczyniły się również do poruszenia tematyki związanej z rewitalizacją wybranych dzielnic miasta, autonomicznego transportu miejskiego oraz transportu gondolowego.

                                                                                                                                                                                                                                      Michał Liss