SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ

 

mgr inż. Dorota DANILEWICZ
e-mail: sekrwim@utp.edu.pltel. (52) 340-82-40, fax (52) 340-82-45

Fordon D 102
adres: Al. Prof. S.Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel/fax: (52) 340-82-73; 340-82-45
e-mail: dzwim@utp.edu.pl

 

DZIEKANAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ


Fordon D 103-105
adres: Al. Prof. S.Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
tel/fax: (52) 340-82-73; 340-82-70
e-mail: dzwim@utp.edu.pl

Godziny przyjęć studentów:
Poniedziałek-piątek w godz. 9.00-13.00
Piątek zjazdowy w godz. 9.00-13.00 dla studentów studiów niestacjonarnych
Wtorki – nieczynny
Sobota zjazdowa w godz. 8.30-11.30 dla studentów studiów niestacjonarnych

PRODZIEKAN ds. KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH

 

dr inż. Robert POLASIK
e-mali: prodziekan.wim@utp.edu.pl
tel. 52 340-82-96

Godziny przyjęć studentów:
Środa w godz. 10.00-12.00
Czwartek w godz. 10.00-12.00
Sobota zjazdowa w godz. 10.00-12.00

PRACOWNICY DZIEKANATU

 

Dziekanat

Wydziału Inżynierii Mechanicznej pracuje w systemie rotacyjnym!

Naprzemiennie:

dwie osoby w formie zdalnej,

dwie osoby w formie stacjonarnej!

 

 

KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr Agnieszka CYRANKOWSKA
tel. (52) 340-82-48
e-mail: agnieszka.cyrankowska@utp.edu.pl

 

mgr inż. Agnieszka Troszyńska
tel. (52) 340-82-70
e-mail: agnieszka.troszynska@utp.edu.pl

obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunków:
inżynieria biomedyczna – stacjonarne studia pierwszego stopnia
mechanika i budowa maszyn – stacjonarne studia pierwszego stopnia
inżynieria odnawialnych źródeł energii – stacjonarne studia pierwszego stopnia

koordynowanie pomocy materialnej i stypendium rektora dla najlepszych studentów kierunków:
inżynieria biomedyczna – stacjonarne studia pierwszego stopnia
mechanika i budowa maszyn – stacjonarne studia pierwszego stopnia
inżynieria odnawialnych źródeł energii – stacjonarne studia pierwszego stopnia

 

Beata WIESE
tel. (52) 340-82-70
e-mail: beata.wiese@utp.edu.pl

-obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunków:
mechaniczna inżynieria tworzyw – stacjonarne studia pierwszego stopnia
mechanika i budowa maszyn -stacjonarne studia drugiego stopnia
wzornictwo – stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
inżynieria biomedyczna – stacjonarne studia drugiego stopnia

koordynowanie pomocy materialnej i stypendium rektora dla najlepszych studentów kierunków:
mechaniczna inżynieria tworzyw – stacjonarne studia pierwszego stopnia
mechanika i budowa maszyn -stacjonarne studia drugiego stopnia
wzornictwo – stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
inżynieria biomedyczna – stacjonarne studia drugiego stopnia

 

Daria KOWALCZYK
tel. (52) 340-82-70
e-mail: daria.kowalczyk@utp.edu.pl

-obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunków:
transport – stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
mechatronika – stacjonarne studia pierwszego stopnia
przetwórstwo tworzyw sztucznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia
przetwórstwo tworzyw sztucznych (w języku angielskim) – stacjonarne studia pierwszego stopnia
studenci obcokrajowcy w ramach wymiany ERASMUS – stacjonarne studia pierwszego stopnia

koordynowanie pomocy materialnej i stypendium rektora dla najlepszych studentów kierunków:
transport – stacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
mechatronika – stacjonarne studia pierwszego stopnia
przetwórstwo tworzyw sztucznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia

 

mgr Malwina BEJENKA
tel. (52) 340-82-73
e-mail: Malwina.Bejenka@utp.edu.pl

-obsługa administracyjna studentów oraz procesu dydaktycznego kierunków:
mechanika i budowa maszyn – niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
transport – niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia

koordynowanie pomocy materialnej i stypendium rektora dla najlepszych studentów kierunków:
mechanika i budowa maszyn – niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia
transport – niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia

 

inż. Adrian PARADOWSKI
tel. (52) 340-84-74
e-mail: adrian.paradowski@utp.edu.pl

– informatyk WIM
– planista
– obsługa systemu USOS

 

ZAKRES OBSŁUGI STUDENTÓW obsługa systemu USOS
przygotowywanie i wydawanie Kart Elektronicznych Legitymacji Studenckich, legitymacji studenckich, doktoranckich oraz dyplomów przedłużanie ważności Kart Elektronicznych Legitymacji Studenckich, legitymacji studenckich oraz doktoranckich przyjmowanie indeksów celem zaliczenia semestru lub roku przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń: bank (kredyt studencki), praktyki, tematy prac dyplomowych, zmiany w grupach studenckich, zakończenie studiów wydawanie i odbiór kart obiegowych wydawanie dokumentów w przypadku skreślenia lub rezygnacji studenta, doktoranta ze studiów przygotowywanie kart egzaminacyjnych przygotowywanie i wydawanie toku przebiegu studiów stypendia (socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów)

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować do:
Działu Kształcenia i Spraw Studenckich UTP Biuro Rekrutacji e-mail: rekrutacja@utp.edu.pl
tel. (52) 374-94-11 Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, bud. RCI, pok. A15
85-796 Bydgoszcz