Studenci-cudzoziemcy studiujący na UTP w ramach programu Erasmus+ uczestniczą w zajęciach zdalnych z przedmiotów takich jak Hydraulika i Pneumatyka. Wydział Inżynierii Mechanicznej ceni sobie przede wszystkim naukę w praktyce w związku z czym zaopatrzył swoich studentów w zestawy Lego Mindstorms. Dzięki temu studenci w ramach zajęć będą mieli możliwość stworzyć swoje własne roboty.

Corona Virus can’t stop the Faculty of Mechanical Engineering at UTP in Bydgoszcz

Foreign students studying at UTP under Erasmus+ program participate in online classes such as Hydraulics and Pneumatics. The Faculty of Mechanical Engineering values first and foremost learning in practice, therefore it equipped its students with Lego Mindstorms sets. Thanks to this, students will be able to create their own robots as part of the classes.

                                                                                                                                                                                                                                       Tomasz Kałaczyński