Mechanika i budowa maszyn to kierunek, na którym kształcimy studentów już od 1951 roku. Mimo długiej historii kierunek stosowane metody kształcenia oraz zakres materiału są zmieniane i dostosowywane do potrzeb przemysłu i rozwijającego się stanu nauki i techniki. W trakcie studiów będziesz uczył się przedmiotów ogólnych (ochrona własności intelektualnej, podstawy przedsiębiorczości), podstawowych (mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów) oraz specjalistycznych (podstawy konstrukcji maszyn, metrologia). Zachęcamy do zapoznania się z programem studiów dostępnym w zakładce Studenci →Programy studiów lub pod linkiem: Program studiów. Pozwoli Ci to zorientować się czego i kiedy będziesz uczył się w czasie studiów.

Rozwój pasji – czas studiów to czas nauki ale również rozwoju swoich pasji. Nasza kadra dydaktyczna jest otwarta na realizacje przez studentów dodatkowych projektów związanych (mniej lub bardziej) z przedmiotem studiów. Zachęcamy do dodatkowego angażowania się i rozwijania pasji poprzez udział w kołach naukowych oraz współpracę z pracownikami wydziału czego wynikiem są liczne publikacje naukowe, udział w konferencjach naukowych, nagrody, stypendia i wyjazdy międzynarodowe realizowane przez naszych studentów.

Twoja potencjalna praca – duża część naszych studentów rozpoczyna pracę jeszcze na studiach, często w ramach kontynuacji stażu zawodowego. Nasi studenci pracują między innymi jako konstruktorzy, inżynierowie utrzymania ruchu, technolodzy, automatycy lub inżynierowie produkcji. Przykładowe firmy z regionu w jakich znaleźli prace nasi absolwenci to: PESA, FADO, Unilever, Graform, Screen-LED, KMW Engineering, Frosta, CIMAT i wiele, wiele innych.

Więcej informacji o kierunku i zasadach rekrutacji znajdziesz pod adresem: