Mechatronika to połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, informatycznej oraz automatyki i robotyki. Ukierunkowana jest na projektowanie, czy też eksploatację złożonych urządzeń technicznych, tj. urządzenia zautomatyzowanych linii produkcyjnych, roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, aparaturę medyczną, 
a nawet sprzęt gospodarstwa domowego.

Co będziesz studiował –  na kierunku realizowane będą przedmioty ogólne, m.in.: ochrona własności intelektualnej, podstawy przedsiębiorczości, technologie informacyjne; przedmioty podstawowe, m.in.: podstawy konstrukcji urządzeń specjalnych, teoria mechanizmów i maszyn, materiały inżynierskie; przedmioty kierunkowe, m.in.: napędy maszyn i urządzeń, podstawy robotyki, mechatronika w systemach technicznych, technika mikroprocesorowa układy i zespoły elektroniczne w mechatronice i języki programowania oraz przedmioty specjalnościowe, m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, automatyzacja procesów przemysłowych, panele i interfejsy komunikacyjne i mechatroniczne układy sterowania napędem.

Gdzie i jaka czeka Cię praca – absolwent kierunku ma możliwość podjęcia pracy w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w przedsiębiorstwach produkujących lub serwisujących sprzęt gospodarstwa domowego oraz sprzęt medyczny, czyli w branżach związanych z budową i eksploatacją nowoczesnych maszyn, których działanie oparte jest na zastosowaniu elektronicznych układów sterujących.

Przedmioty

„Projektowanie i programowanie układów sterowania”

Przedmiot związany jest z budową układów sterowania napędami (głównie silnikami krokowymi, prądu stałego oraz serwomechanizmami) urządzeń mechatronicznych z wykorzystaniem popularnych mikrokontrolerów. Urządzenia te mogą pracować autonomicznie bez udziału człowieka lub z wykorzystaniem sterowania zdalnego  (wi-fi, bluetooth)  poprzez aplikacje mobilne.

„Programowanie robotów”

Przedmiot ukierunkowany jest na zapoznanie studentów z budową i zastosowaniem sterowników PLC w procesach przemysłowych do sterowania pracą maszyn i robotów na liniach produkcyjnych. Zajęcia prowadzone są między innymi w oparciu o sterowniki LOGO! firmy Siemens rozbudowane o moduły dodatkowych wejść/wyjść dyskretnych i analogowych, moduły pomiaru temperatury, moduł GSM/GPS do komunikacji użytkownika z układem za pomocą SMS-ów. Układy sterownia wyposażone są w Panele Operatorskie do wizualizacji procesu i zarządzania jego przebiegiem poprzez zmianę wybranych parametrów pracy danego urządzenia.

 

 

Wymagania rekrutacyjne : Link