W X edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych. Jednym z laureatów jest zespół studentów i naukowców UTP: Marta Gackowska, Sandra Śmigiel, Natalia Jerks i współtwórcy dr inż. Damian Ledziński oraz prof. dr hab. inż. Piotr Cofta za rozwiązanie System komunikacji roju dronów mający na celu unikanie kolizji.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Genewy i udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków.

Ponadto ufundowano dwie nagrody specjalne Prezesa Urzędu Patentowego RP. Jedną z nich otrzymała Anna Panasiuk i współtwórcy Sara Zych oraz dr n. med. Stanisław Jung za rozwiązanie Pump Chest.

Więcej informacji o konkursie i nagrodzonych na stronie https://tu.kielce.pl/najlepsi-studenci-wynalazcy-nagrodzeni-2/

Plakat informujący o konkursie pochodzi ze strony https://pb.edu.pl/konkursy/x-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/