23 lipca Rektor-elekt prof. dr hab. inż. Marek Adamski wręczył nominacje prorektorskie, dziekańskie i prodziekańskie na kadencję 2020-2024. Zgromadzonych powitał obecny rektor – prof. Tomasz Topoliński.

Prorektorzy:
Dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. uczelni – Prorektor ds. nauki i ewaluacji na kadencję,
Dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. uczelni – Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich,
Dr inż. Adam Marchewka – Pełnomocnik Rektora ds. pozadydaktycznej działalności studenckiej,

Kierownik Biura Rektora – dr hab. inż. Szymon Różański, prof. uczelni.

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dr hab. inż. Janusz Musiał, prof. uczelni

Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej
Dr inż. Robert Polasik