Patenty i prawa ochronne uzyskane w 2014

Nożycowo-palcowy zespół tnący do maszyn żniwnych – M. Zastempowski, A. Bochat

Mechanizm śrubowy z wewnętrznym luzem kątowym zwłaszcza liniowego napędu uchwytu mikro-próbek – D. Boroński

Pływająca elektrownia z turbiną wodną z łopatą w postaci linii śrubowej na obwiedni walca -J. Flizikowski, A. Mroziński, A. Tomporowski, R. Niemczewski

Sposób wysiewu i siewnik poplonów – S. Borowski

Rozwieracz hydrauliczny otworu piasty wieloramiennego koła napędowego – B. Przybyliński

Zespół roboczy urządzenia do maszynowego, bębnowego quasi-ścinania roślin łodygowych – A. Tomporowski

Stacjonarna siłownia, elektrownia wodna z turbiną o łopatach rurowych – J. Flizikowski, A. Tomporowski, A. Flizikowski

Polimerowe zamknięcie gwintowane – M. Bieliński, P. Czyżewski

 

Patenty i prawa ochronne zgłoszone w 2014

 Urządzenie do sterowania komputerem lub innym zespołem elektrycznym za pomocą zmian ciśnienia powietrza – T. Topoliński, M.  Zwierzchowski

 Urządzenie rehabilitacyjne – T. Topoliński, T. Ugorski

 Przyrząd do badań wytrzymałościowych próbek o kształcie pierścieniowym – M. Piotrowski, M. Burak, S. Mroziński

 Rozdrabniacz bijakowy materiałów ziarnistych – J. Kalwaj

 Wirnik rozdrabniacza bijakowego materiałów ziarnistych – J. Kalwaj

 Ramka pomiarowa zwłaszcza do badań bezstykowych – P. Czyżewski, M. Falkiewicz, S. Siutkowski

 Dezintegrator z orbitalnie poruszającymi się elementami roboczymi oraz sposób działania dezintegratora – B. Ligaj, M. Szczutkowski

 Ruchoma rampa do pojazdów mechanicznych i sposób działania rampy – B. Ligaj, K. Koperski, P. Maćkowiak

 Przyrząd rehabilitacyjny do korekcji dysplazji stawu biodrowego – S. Jung, K. Pasieka, S. Wyżga, A. Sperka, E. Mączyńska

 Dwunożny robot kroczący zwłaszcza po schodach – T. Mikołajczyk, T. Malinowski, T. Fąs

 Urządzenie do obniżania wpływu przechyłów bocznych i siły odśrodkowej w pojazdach samochodowych – Ł. Muślewski, I. Bielski, K.  Tyszczuk, M. Woropay