W dniu 29.04.2020 odbył się pierwszy w Polsce transport medyczny z zastosowaniem drona.
Dron Hermes V8M wykonał lot automatyczny pomiędzy szpitalem MSWiA przy ul. Wołoskiej, a Centralnym Szpitalem Klinicznym UCK WUM przy ul. Banacha w Warszawie przenosząc na swoim pokładzie specjalny ładunek.
Opracowana przez firmę Spartaqs Group platforma Hermes V8M ma służyć przede wszystkim do transportu przesyłek na terenie miasta, w tym również przesyłek medycznych takich jak krew, leki i próbki do badań.
Wydarzenie to odbyło się z aktywnym udziałem pracowników Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy oraz studentów z Koło Naukowe SONDA UTP zajmujących się rozwojem technologii bezzałogowych.
Operacja nie była by możliwa do przeprowadzenia gdyby nie znakomita współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Polską Agencją Żeglugi powietrznej.