Od 15 czerwca 2020 r. do 12 lipca 2020 r. (BLOK 2) prowadzone będą na wszystkich wydziałach (z wyłączeniem WTIiE) wybrane zajęcia, których nie można przeprowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Terminy letniej sesji egzaminacyjnej i poprawkowej sesji egzaminacyjnej w ZAŁĄCZNIKU.

PLAN LABORATORIA (BLOK2) – STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Data prowadzenia zajęć Rok Sem. Kierunek/Specjalności Plan
15-19 czerwiec 2020 I II Inżynieria biomedyczna Link
22-26 czerwiec 2020 I II Inżynieria biomedyczna Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I II Inżynieria biomedyczna Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I IV Inżynieria biomedyczna Link
22-26 czerwiec 2020 I IV Inżynieria biomedyczna Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I IV Inżynieria biomedyczna Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I VI Inżynieria biomedyczna – techniczny doradca medyczny Link
22-26 czerwiec 2020 I VI Inżynieria biomedyczna – techniczny doradca medyczny Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I VI Inżynieria biomedyczna – techniczny doradca medyczny Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I VI Inżynieria biomedyczna – teleinformatyka medyczna Link
22-26 czerwiec 2020 I VI Inżynieria biomedyczna – teleinformatyka medyczna Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I VI Inżynieria biomedyczna – teleinformatyka medyczna Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I II Inżynieria odnawialnych źrodeł energii Link
22-26 czerwiec 2020 I II Inżynieria odnawialnych źrodeł energii Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I II Inżynieria odnawialnych źrodeł energii Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I IV Inżynieria odnawialnych źrodeł energii Link
22-26 czerwiec 2020 I IV Inżynieria odnawialnych źrodeł energii Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I IV Inżynieria odnawialnych źrodeł energii Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I VI Inżynieria odnawialnych źrodeł energii – projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii Link
22-26 czerwiec 2020 I VI Inżynieria odnawialnych źrodeł energii – projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I VI Inżynieria odnawialnych źrodeł energii – projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I II Mechanika i budowa maszyn Link
22-26 czerwiec 2020 I II Mechanika i budowa maszyn Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I II Mechanika i budowa maszyn Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I IV Mechanika i budowa maszyn Link
22-26 czerwiec 2020 I IV Mechanika i budowa maszyn Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I IV Mechanika i budowa maszyn Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I VI Mechanika i budowa maszyn – konstrukcje maszyn i urządzeń Link
22-26 czerwiec 2020 I VI Mechanika i budowa maszyn – konstrukcje maszyn i urządzeń Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I VI Mechanika i budowa maszyn – konstrukcje maszyn i urządzeń Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I VI Mechanika i budowa maszyn – technologia maszyn Link
22-26 czerwiec 2020 I VI Mechanika i budowa maszyn – technologia maszyn Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I VI Mechanika i budowa maszyn – technologia maszyn Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I VI Mechanika i budowa maszyn – technika tworzyw polimerowych Link
22-26 czerwiec 2020 I VI Mechanika i budowa maszyn – technika tworzyw polimerowych Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I VI Mechanika i budowa maszyn – technika tworzyw polimerowych Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I II Mechatronika Link
22-26 czerwiec 2020 I II Mechatronika Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I II Mechatronika Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I IV Mechatronika Link
22-26 czerwiec 2020 I IV Mechatronika Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I IV Mechatronika Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I II Przetwórstwo tworzyw sztucznych Link
22-26 czerwiec 2020 I II Przetwórstwo tworzyw sztucznych Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I II Przetwórstwo tworzyw sztucznych Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I II Transport Link
22-26 czerwiec 2020 I II Transport Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I II Transport Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I IV Transport Link
22-26 czerwiec 2020 I IV Transport Zdalne
29 czer. – 3 lip. 2020 I IV Transport Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I VI Transport – inżynieria ruchu drogowego Link
22-26 czerwiec 2020 I VI Transport – inżynieria ruchu drogowego Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I VI Transport – inżynieria ruchu drogowego Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I VI Transport – logistyka Link
22-26 czerwiec 2020 I VI Transport – logistyka Zdalne
29 czer. – 3 lip. 2020 I VI Transport – logistyka Zdalne
15-19 czerwiec 2020 I IV Wzornictwo Link
22-26 czerwiec 2020 I IV Wzornictwo Link
29 czer. – 3 lip. 2020 I IV Wzornictwo Zdalne

PLAN LABORATORIA (BLOK2) – STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Data prowadzenia zajęć Rok Sem. Kierunek/Specjalności Plan
15-19 czerwiec 2020 II III Inżynieria biomedyczna – biomechanika Link
22-26 czerwiec 2020 II III Inżynieria biomedyczna – biomechanika Link
29 czer. – 3 lip. 2020 II III Inżynieria biomedyczna – biomechanika Zdalne

PLAN LABORATORIA (BLOK2) – STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

Data prowadzenia zajęć Rok Sem. Kierunek/Specjalności Plan
20-21 czerwiec 2020 I II Mechanika i budowa maszyn Link
20-21 czerwiec 2020 I IV Mechanika i budowa maszyn Link
20-21 czerwiec 2020 I VI Mechanika i budowa maszyn – spec. KMU Zdalne
20-21 czerwiec 2020 I II Transport Link
20-21 czerwiec 2020 I VI Transport – spec. OT Link

PLAN LABORATORIA (BLOK2) – STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA

Data prowadzenia zajęć Rok Sem. Kierunek/Specjalności Plan
20-21 czerwiec 2020 I II Mechanika i budowa maszyn Link
20-21 czerwiec 2020 II III Mechanika i budowa maszyn Zdalne