STUDIA STACJONARNE
PIERWSZEGO STOPNIA

 

Inżynieria biomedyczna
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 01.11.2020
Link
Akt. 01.11.2020
Link
Akt. 01.11.2020
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Techniczny doradca medyczny
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link Link
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Techniczny doradca medyczny
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link
Akt. 20.10.2020
Link
Akt. 01.11.2020
Link
Akt. 11.10.2020
sesja
egzaminacyjna
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Teleinformatyka medyczna
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link
Akt. 20.10.2020
Link
Akt. 01.11.2020
Link
Akt. 01.11.2020
sesja
egzaminacyjna

 

Inżynieria odnawialnych źrodeł energii
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Tydzień 1 – Link
Tydzień 2-4 – Link
Akt. 8.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link Link
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
sesja
egzaminacyjna

 

Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020

 

Mechanika i budowa maszyn
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link Link Link Link
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link Link Link Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Technologia maszyn
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link Link Link Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Konstrukcja maszyn i urządzeń
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link Link Link
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Technologia maszyn
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link Link Link sesja
egzaminacyjna
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Konstrukcja maszyn i urządzeń
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link
Akt. 13.10.2020
Link Link sesja
egzaminacyjna
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Technika tworzyw polimerowych
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link Link Link sesja
egzaminacyjna

 

Mechatronika
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 8.10.2020
Link Link Link
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link Link
Akt. 3.12.2020
Link
Akt. 3.12.2020
Rok III , Semestr V
Specjalność: Programowanie sterowników przemysłowych
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link
Akt. 3.10.2020
Link Link Link

 

Transport
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link Link Link Link
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link Link Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Logistyka
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link
Akt. 1.10.2020
Link Link Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Inżynieria powypadkowa w transporcie
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link
Akt. 1.10.2020
Link Link Link
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Logistyka
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link Link Link sesja
egzaminacyjna
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Inżynieria ruchu drogowego
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link Link Link sesja
egzaminacyjna

 

Wzornictwo
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link Link
Akt. 29.10.2020
Link Link
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 03.10.2020
Link
Akt. 29.10.2020
Link
Akt. 29.10.2020
Link
Akt. 29.10.2020
Rok III , Semestr V
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 01.10.2020
Link
Akt. 29.10.2020
Link
Akt. 29.11.2020
Link
Akt. 11.01.2021
Rok IV , Semestr VII
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link Link
Akt. 29.10.2020
Link
Akt. 29.10.2020
sesja
egzaminacyjna

 

STUDIA STACJONARNE
DRUGIEGO STOPNIA

 

Mechanika i budowa maszyn
Rok I , Semestr II
Specjalność: Konstrukcja dronów
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link Link Link Link
Akt. 11.01.2021
Rok I , Semestr II
Specjalność: Samochody i ciągniki
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link Link Link Link
Akt. 11.01.2021
Rok I , Semestr II
Specjalność: Procesy maszyny i systemy produkcyjne
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link Link Link Link
Akt. 11.01.2021

 

Inżynieria biomedyczna
Rok II , Semestr IV
Specjalność: Biomechanika
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link Link Link Link

 

Wzornictwo
Rok I , Semestr II
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link
Akt. 1.10.2020
Link Link Link

 

STUDIA STACJONARNE
TRZECIEGO STOPNIA

 

Budowa i eksploatacja maszyn
Rok IV , Semestr VII
Październik – Listopad Grudzień – Styczeń
Link
zajęcia od 2 tyg. dydaktycznego<
Link
Akt. 26.10.2020

 

SZKOŁA DOKTORSKA

 

Szkoła doktorska
Rok I , Semestr I
Październik – Styczeń
Link
Rok II , Semestr III
1 tydzień Październik – Listopad Grudzień – Styczeń
Link Link Link

 

STUDIA NIESTACJONARNE
PIERWSZEGO STOPNIA

 

Mechanika i budowa maszyn
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link
Akt. 1.10.2020
Link
Akt. 12.10.2020
Link
Akt. 23.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Link Link Link Link
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link
Akt. 13.10.2020
Link
Akt. 13.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Link Link Link Link
Rok III , Semestr V
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link Link Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Link Link Link Link
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Konstrukcja maszyn i urządzeń
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link
Akt. 15.10.2020
Link
Akt. 15.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Link Link Link Link
Transport
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link
Akt. 1.10.2020
Link
Akt. 13.10.2020
Link
Akt. 23.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Link Link Link Link
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link
Akt. 13.10.2020
Link
Akt. 13.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Link Link Link Link
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Organizacja transportu
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link
Akt. 13.10.2020
Link
Akt. 13.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Link Link Link Link

 

STUDIA NIESTACJONARNE
DRUGIEGO STOPNIA

 

Mechanika i budowa maszyn
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link
Akt. 1.10.2020
Link
Akt. 13.10.2020
Link
Akt. 23.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Link Link Link Link
Rok II , Semestr III
Specjalność: Konstrukcja maszyn i urządzeń
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link
Akt. 13.10.2020
Link
Akt. 13.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Link Link Link Link
Rok II , Semestr IV
Specjalność: Technologia maszyn
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link Link Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Link Link Link Link

 

ERASMUS+

Erasmus+
2020/2021
Link