STUDIA STACJONARNE
PIERWSZEGO STOPNIA

 

Inżynieria biomedyczna
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 01.11.2020
Link
Akt. 01.11.2020
Link
Akt. 01.11.2020
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Techniczny doradca medyczny
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link Link
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Techniczny doradca medyczny
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link
Akt. 20.10.2020
Link
Akt. 01.11.2020
Link
Akt. 11.10.2020
sesja
egzaminacyjna
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Teleinformatyka medyczna
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link
Akt. 20.10.2020
Link
Akt. 01.11.2020
Link
Akt. 01.11.2020
sesja
egzaminacyjna

 

Inżynieria odnawialnych źrodeł energii
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Tydzień 1 – Link
Tydzień 2-4 – Link
Akt. 8.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link Link
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Projektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
sesja
egzaminacyjna

 

Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020
Link
Akt. 11.10.2020

 

Mechanika i budowa maszyn
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link Link
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Technologia maszyn
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link Link Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Konstrukcja maszyn i urządzeń
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link Link Link
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Technologia maszyn
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link Link Link sesja
egzaminacyjna
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Konstrukcja maszyn i urządzeń
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link
Akt. 13.10.2020
Link Link sesja
egzaminacyjna
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Technika tworzyw polimerowych
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link Link Link sesja
egzaminacyjna

 

Mechatronika
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 8.10.2020
Link
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Programowanie sterowników przemysłowych
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link
Akt. 3.10.2020
Link

 

Transport
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link Link
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Logistyka
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link
Akt. 1.10.2020
Link
Rok III , Semestr V
Specjalność: Inżynieria powypadkowa w transporcie
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link
Akt. 1.10.2020
Link
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Logistyka
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Inżynieria ruchu drogowego
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link

 

Wzornictwo
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link Link
Akt. 29.10.2020
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 03.10.2020
Link
Akt. 29.10.2020
Link
Akt. 29.10.2020
Link
Akt. 29.10.2020
Rok III , Semestr V
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń/Lut.
Link
Akt. 01.10.2020
Link
Akt. 29.10.2020
Link
Akt. 29.10.2020
Link
Akt. 29.10.2020
Rok IV , Semestr VII
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień (do 14) Od 15 grudnia
Link Link
Akt. 29.10.2020
Link
Akt. 29.10.2020
sesja
egzaminacyjna

 

STUDIA STACJONARNE
DRUGIEGO STOPNIA

 

Mechanika i budowa maszyn
Rok I , Semestr II
Specjalność: Konstrukcja dronów
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link
Rok I , Semestr II
Specjalność: Samochody i ciągniki
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link
Rok I , Semestr II
Specjalność: Procesy maszyny i systemy produkcyjne
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link

 

Inżynieria biomedyczna
Rok II , Semestr IV
Specjalność: Biomechanika
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link Link

 

Wzornictwo
Rok I , Semestr II
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
Październik Listopad Grudzień Styczeń
Link
Akt. 1.10.2020
Link

 

STUDIA STACJONARNE
TRZECIEGO STOPNIA

 

Budowa i eksploatacja maszyn
Rok IV , Semestr VII
Październik – Listopad Grudzień – Styczeń
Link
zajęcia od 2 tyg. dydaktycznego<
Link
Akt. 26.10.2020

 

SZKOŁA DOKTORSKA

 

Szkoła doktorska
Rok I , Semestr I
Październik – Styczeń
Link
Rok II , Semestr III
1 tydzień Październik – Listopad Grudzień – Styczeń
Link Link Link

 

STUDIA NIESTACJONARNE
PIERWSZEGO STOPNIA

 

Mechanika i budowa maszyn
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link
Akt. 1.10.2020
Link
Akt. 12.10.2020
Link
Akt. 23.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link
Akt. 13.10.2020
Link
Akt. 13.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Rok III , Semestr V
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link Link Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Konstrukcja maszyn i urządzeń
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link
Akt. 15.10.2020
Link
Akt. 15.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Transport
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link
Akt. 1.10.2020
Link
Akt. 13.10.2020
Link
Akt. 23.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Rok II , Semestr III
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link
Akt. 13.10.2020
Link
Akt. 13.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Rok IV , Semestr VII
Specjalność: Organizacja transportu
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link
Akt. 13.10.2020
Link
Akt. 13.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.

 

STUDIA NIESTACJONARNE
DRUGIEGO STOPNIA

 

Mechanika i budowa maszyn
Rok I , Semestr I
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link
Akt. 1.10.2020
Link
Akt. 13.10.2020
Link
Akt. 23.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Rok II , Semestr III
Specjalność: Konstrukcja maszyn i urządzeń
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link
Akt. 13.10.2020
Link
Akt. 13.10.2020
Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.
Rok II , Semestr IV
Specjalność: Technologia maszyn
Od 19 października 2020 r. wszystkie zajęcia w formie zdalnej
2, 3, 4 paź. 16, 17, 18 paź. 23, 24, 25 paź. 20, 21, 22 lis.
Link Link Link Link
11, 12, 13 gru. 8, 9, 10 sty. 22, 23, 24 sty. 29, 30, 31 sty.

 

ERASMUS+

Erasmus+
2020/2021
Link