W wyniku zamknięcia miejsc pracy wiele osób straciło źródło utrzymania i znalazło się w trudnej sytuacji życiowej.Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego władze uczelni pracują nad uproszczeniem procedur wnioskowania o pomoc finansową w formie zapomogi z funduszu stypendialnego tak, żeby cały proces – od złożenia wniosku do jej przyznania – odbywał się z wykorzystaniem narzędzi do zdalnej komunikacji. Wypłata stypendiów za miesiąc marzec będzie miała miejsce planowo w środę 25 marca.

dr inż. Marcin Drechny
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich