Postępowanie habilitacyjne – dr inż. Marek Augustyniak :

Uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania >> Link

Komisja habilitacyjna >> Link

Wniosek >> Link


Postępowanie habilitacyjne – dr inż. Michał Pająk :

Uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania >> Link

Komisja habilitacyjna >> Link

Wniosek >> Link