Postępowanie habilitacyjne – dr inż. Piotr Aleksandrowicz :

Uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania >> Link

Komisja habilitacyjna >> Link

Wniosek >> Link

Recenzja 1 >> Link

Recenzja 2 >> Link

Recenzja 3 >> Link

Recenzja 4 >> Link


Postępowanie habilitacyjne – dr inż. Marek Augustyniak :

Uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania >> Link

Komisja habilitacyjna >> Link

Wniosek >> Link

Recenzja 1 >> Link

Recenzja 2 >> Link

Recenzja 3 >> Link

Recenzja 4 >> Link

Uchwała nr 1/3/2020/2024 – odmowa nadanie stopnia doktora habilitowaego nauk inżynieryjno-technicznych dr inż. Marek Augustyniak


Postępowanie habilitacyjne – dr inż. Michał Pająk :

Uchwała o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania >> Link

Komisja habilitacyjna >> Link

Wniosek >> Link

Recenzja 1 >> Link

Recenzja 2 >> Link

Recenzja 3 >> Link

Recenzja 4 >> Link

Uchwała nr 1/6/2019/2020 – nadanie stopnia doktora habilitowaego nauk inżynieryjno-technicznych dr inż. Michał Pająk