DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

W BYDGOSZCZY

 

zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 848 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631)

 

ogłasza

rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej

dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej

na terenie podległym Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy

 

ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZY,

  1. Wały Jagiellońskie 4 ,85-131 Bydgoszcz

strażnik działu ochrony– 20 etatów

Rozkład czasu służby w systemie wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. 

Wymagane wykształcenie min. średnie.

Wynagrodzenie brutto 3703 zł 

młodszy(a) pielęgniarz(ka)/ młodszy(a) ratownik medyczny – 6 etatów

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie

z osobami pozbawionymi wolności. Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu.

Wynagrodzenie brutto 3956 zł 

młodszy instruktor działu techniki, łączności i informatyki  1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. 

Wymagane wykształcenie zawodowe (tytuł licencjata lub równorzędny)

Wynagrodzenie brutto 3956 zł 

młodszy referent – referent (farmacja) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych – 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. 

Wymagany dyplom zawodowy technika farmaceutycznego, ukończony dwuletni staż zawodowy technika farmaceutycznego.

Wynagrodzenie brutto 3844 zł 

młodszy asystent (magister farmacji) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych – 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. 

Wymagany dyplom ukończenia studiów na kierunku farmacja, ważne prawo wykonywania zawodu magistra farmacji.

Wynagrodzenie brutto 4420 zł 

młodszy asystent (lekarz) Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych – 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym. Wymagane wykształcenie wyższe medyczne, ważne prawo wykonywania zawodu.

Mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku. Predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.

Wynagrodzenie brutto 4420 zł 

 

ARESZT ŚLEDCZY W BYDGOSZCZY,

Zamiejscowy oddział ginekologiczno – położniczy w Grudziądzu

  1. Wybickiego 10/22 ,86-300 Grudziądz

młodszy(a) pielęgniarz(ka) – położna – 1 etat

Rozkład czasu służby w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. 

Wymagane wykształcenie zgodne ze stanowiskiem oraz prawo wykonywania zawodu.

Wynagrodzenie brutto 3956 zł