INFORMACJE O PRAKTYKACH STUDENCKICH


Informacje bieżące o praktykach 2020/21 – tutaj

Regulamin praktyk studenckich – tutaj

Plan praktyk studenckich 2020/21 – tutaj

Zwolnienie z praktyki – Podanie do Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich w sprawie zwolnienia z odbywania praktyki zawodowej należy składać elektronicznie przez system Usos załączając zaświadczenie od pracodawcy zawierające informacje na jakim stanowisku wykonywana była/jest praca, jaki zakres obowiązków obejmowała/obejmuje oraz ocenę.


Informacje bieżące o praktykach 2019/202019 – tutaj

Regulamin praktyk studenckich – tutaj

Wzór wypełnionego dziennika praktyk – tutaj

Zwolnienie z praktyki – Podanie do Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich w sprawie zwolnienia z odbywania praktyki zawodowej należy składać elektronicznie przez system Usos załączając zaświadczenie od pracodawcy zawierające informacje na jakim stanowisku wykonywana była/jest praca, jaki zakres obowiązków obejmowała/obejmuje oraz ocenę.


RAMOWY PROGRAM PRAKTYK

Ramowy program praktyk – Mechatronika – tutaj

 • MiBM – studia stacjonarne – tutaj
 • MiBM – studia niestacjonarne – tutaj
 • MIT – studia stacjonarne – tutaj
 • TRANSPORT – studia stacjonarne – tutaj
 • TRANSPORT – studia niestacjonarne – tutaj
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA IBM – studia stacjonarne – tutaj
 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – studia stacjonarne – tutaj
 • WZORNICTWO – studia stacjonarne – tutaj

HARMONOGRAM PRAKTYK

Harmonogram – Mechatronika – tutaj

 • MiBM – techniki tworzyw polimerowych – tutaj
 • MiBM – technologiczno-menadżerski – tutaj
 • MiBM – samochody i ciągniki – tutaj
 • MiBM – konstrukcja maszyn i urządzeń – tutaj
 • MiT – tworzywa polimerowe – tutaj
 • TRANSPORT – transport drogowy w jednostce – tutaj

STAŻE STUDENCKIE

 • Szczegółowe informacje – tutaj