Przetwórstwo tworzyw sztucznych

  • CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Przetwórstwo tworzyw sztucznych to interdyscyplinarny kierunek studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) o profilu praktycznym. Studia realizowane są na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy we współpracy z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym oraz zrzeszonymi w nim firmami z branży narzędziowo-przetwórczej. Kierunek dedykowany jest dla absolwentów zarówno techników, jak również liceów ogólnokształcących pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu materiałoznawstwa, projektowania i konstrukcji, technologii przetwórstwa tworzyw polimerowych  i obróbki metali. Praktyczny profil studiów wiąże się między innymi z realizacją wybranych przedmiotów zarówno w murach uczelni jak również w przedsiębiorstwach będących członkami Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, które mają siedziby w Bydgoszczy i okolicach. Zajęcia praktyczne w firmach rozpoczną się od drugiego roku studiów. Podczas semestru 3 i 4 będą realizowane w ciągu jednego dnia, a w semestrach od 5 do 7 w ciągu dwóch dni w tygodniu.

  • WYBRANE PRZEDMIOTY

Na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności: technologiczną oraz konstrukcyjną (semestry od 5 do 7). Przedmioty zaplanowane do realizacji w ramach specjalności technologicznej mają na celu kształtowanie umiejętności przydanych w pracy związanej z produkcją wytworów z tworzyw sztucznych, między innymi przy zastosowaniu technologii wtryskiwania lub wytłaczania z rozdmuchiwaniem. W programie studiów znajdują się na przykład takie przedmioty jak:

  • Technologie przetwórstwa tworzyw,
  • Komputerowe metody wspomagania procesów przetwórstwa tworzyw.

Specjalność konstrukcyjna będzie przygotowywała przede wszystkim kadry dla biur konstrukcyjnych i narzędziowni projektujących i wytwarzających między innymi formy wtryskowe. W tym przypadku do najważniejszych przedmiotów można zaliczyć:

  • Konstrukcja form wtryskowych,
  • Technologie obróbki metali.
  • PRACA PO STUDIACH

Jednym z założeń studiów na kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych realizowanych we współpracy z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym jest łączenie studentów z przyszłymi pracodawcami już przed rozpoczęciem trzeciego roku studiów. Ponadto, przedsiębiorstwa, w których studenci będą realizować zajęcia praktyczne oraz wakacyjne praktyki będą finansować studentom stypendia. Należy również podkreślić, że Bydgoszcz i jej okolice jest jednym z największych w Polsce skupisk firm działających w branży narzędziowo-przetwórczej, dlatego też absolwenci tego kierunku nie będą mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

  • DALSZY ROZWÓJ ZAWODOWY

Absolwenci kierunku Przetwórstwo tworzyw sztucznych będą mogli będą mogli kształcić dalej kształcić realizując studia II stopnia w Uniwersytety Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy między innymi na kierunku mechanika i budowa maszyn.

 

 

Wymagania rekrutacyjne : Link