Pierwsza Rada Naukowa
dyscypliny inżynieria mechaniczna
na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
na kadencję od 1 września 2020 r.

Przewodniczący Rady

prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński.


Lista członków Rady naukowej dyscypliny inżynieria mechaniczna

 

prof. dr hab. inż. Andrzej       BOCHAT

prof. dr hab. inż. Dariusz       BOROŃSKI

prof. dr hab. inż. Stanisław MROZIŃSKI

prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH

prof. dr hab. inż. Dariusz SKIBICKI

prof. dr hab. inż. Andrzej TOMPOROWSKI

prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI

dr hab. inż. Piotr DOMANOWSKI

dr hab. inż. Bogdan       LIGAJ

dr hab. inż. Adam LIPSKI

dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

dr hab. inż. Klaudiusz MIGAWA

dr hab. inż. Janusz MUSIAŁ

dr hab. inż. Łukasz MUŚLEWSKI

dr hab. inż. Tomasz PACZKOWSKI

dr hab. inż. Łukasz PEJKOWSKI

dr hab. inż. Izabela PIASECKA

dr hab. inż. Tomasz PIĄTKOWSKI

dr hab. inż. Dariusz SYKUTERA

dr hab. inż. Grzegorz SZALA

dr hab. inż. Marcin ZASTEMPOWSKI

dr inż. Piotr ALEKSANDROWICZ

dr inż. Patrycja BAŁDOWSKA-WITOS

dr inż. Weronika KRUSZELNICKA

dr inż. Robert POLASIK