Pierwsza Rada Naukowa
dyscypliny inżynieria mechaniczna
na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
na kadencję od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Przewodniczący Rady

dr hab. inż. Bogdan LIGAJ, prof. uczelni


Lista członków Rady naukowej dyscypliny inżynieria mechaniczna

 

dr inż. Piotr ALEKSANDROWICZ
prof. dr hab. inż. Andrzej BOCHAT
dr hab. inż. Dariusz BOROŃSKI, prof. uczelni
dr inż. Sylwester BOROWSKI
dr inż. Artur CICHAŃSKI
dr inż. Tomasz KAŁACZYŃSKI
mgr inż. Karolina KAROLEWSKA
dr hab. inż. Bogdan LIGAJ, prof. uczelni
dr hab. inż. Adam LIPSKI
dr inż. Michał LISS
mgr inż. Paweł MAĆKOWIAK
dr hab. inż. Maciej MATUSZEWSKI, prof. uczelni
dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ
dr hab. inż. Klaudiusz MIGAWA, prof. uczelni
dr hab. inż. Stanisław MROZIŃSKI, prof. uczelni
dr hab. inż. Janusz MUSIAŁ, prof. uczelni
dr hab. inż. Łukasz MUŚLEWSKI, prof. uczelni
dr inż. Krzysztof NOWICKI
dr hab. inż. Tomasz PIĄTKOWSKI, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH
dr hab. inż. Dariusz SKIBICKI, prof. uczelni
dr inż. Emil SMYK
dr inż. Robert SOŁTYSIAK
dr hab. inż. Grzegorz SZALA, prof. uczelni
prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI