Spotkanie organizacyjne dla studentów I roku stacjonarnych

studiów pierwszego stopnia rozpoczynających zajęcia dydaktyczne

w roku akademickim 2020/2021

odbędzie się 1 października 2020 roku (czwartek) o godzinie:

  • 9:00 mechanika i budowa maszyn, inżynieria biomedyczna
  • 10:30 inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechatronika
  • 12:00 transport, wzornictwo

w Auli A,

w budynku Audytorium Novum

przy ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy

Studenci I roku są zwolnieni w tym dniu z zajęć dydaktycznych

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną każdy uczestnik spotkania zobowiązany jest do założenia maseczki lub przyłbicy ochronnej