Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej dra hab. inż. Janusz Musiał, prof. uczelni zaprasza wszystkich pracowników Wydziału na spotkanie z Kandydatem na Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w kadencji 2020-2024, pracownikiem naszego Wydziału, obecnym Rektorem prof. dr. hab. inż. Tomaszem TOPOLIŃSKIM. Spotkanie, odbędzie się poprzez platformę MS Teams na grupie „Konsultacje” w środę 27 maja br. o godzinie 18:00.