Main Menu Top Menu

Informacje dla studentów

Fundusz stypendialny – wysokość świadczeń

Wszystkie decyzje dotyczące stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych ze względu na pandemię Covid-19, dostarczane będą Państwu na adres domowy listem poleconym za potwierdzeniem…

Godziny rektorskie!

W związku z Międzynarodowym Dniem Studenta JM Rektor ogłasza godziny rektorskie na studiach stacjonarnych 17 listopada 2020 r. (wtorek). Nie ma obowiązku odrabiania zajęć.

Lider Innowacji Pomorza i Kujaw 2020

Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2020 w kategorii jednostka naukowa/zespół badawczy: Katedra Technik Wytwarzania, Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, za rozwiązanie pod…

Konkurs SIMP

  Uwaga. Ze względu na panującą pandemię w ramach Oddziału Bydgoskiego SIMP etap pierwszy przedłużyliśmy do 12.11.2020 r. Prace przyjmowane są po telefonicznym uzgodnieniu przez Pana Sylwestra Borowskiego tel.606476414. Regulamin…