WŁADZE DZIEKAŃSKIE

Dziekan Wydziału

dr hab. inż. Janusz MUSIAŁ, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

dr inż. Robert POLASIK

 

Katedra Eksploatacji Maszyn i Transportu

kierownik

dr hab. inż. Łukasz MUŚLEWSKI, prof. uczelni

sekretariat

Marzenna STANGRECKA

prof. uczelni

dr hab. inż. Maciej MATUSZEWSKI

dr hab. inż. Klaudiusz MIGAWA

dr hab. inż. Janusz MUSIAŁ

adiunkt

dr inż. Piotr ALEKSANDROWICZ

dr inż. Tomasz KAŁACZYŃSKI

dr inż. Marietta MARKIEWICZ

dr inż. Michał LISS

adiunkt dydaktyczny

dr inż. Bogdan LANDOWSKI

dr inż. Marcin ŁUKASIEWICZ

dr inż. Joanna WILCZARSKA

asystent

mgr inż. Agnieszka SOŁTYSIAK

asystent dydaktyczny

mgr inż. Maciej GNIOT

mgr inż. Ewa KULIŚ

pracownik techniczny

mgr inż. Jarosław DECZYŃSKI

 

Katedra Mechatroniki

kierownik

dr hab. inż. Bogdan LIGAJ, prof. uczelni

sekretariat

mgr inż. Roksana RAMA

profesor

prof. dr hab. inż. Andrzej BOCHAT

prof. uczelni

dr hab. inż. Kazimierz PESZYŃSKI

dr hab. inż. Grzegorz SZALA

dr hab. inż. Marcin ZASTEMPOWSKI

adiunkt

dr inż. Sylwester BOROWSKI

dr inż. Jerzy KASZKOWIAK

adiunkt dydaktyczny

dr inż. Piotr KOLBER

dr inż. Daniel PERCZYŃSKI

dr inż. Sylwester WAWRZYNIAK

asystent

mgr inż. Karolina KAROLEWSKA

pracownik techniczny

mgr inż. Łukasz OLSZEWSKI

 

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej

kierownik

dr hab. inż. Dariusz BOROŃSKI, prof. uczelni

sekretariat

Elżbieta SADOWSKA

profesor

prof. dr hab. inż. Tomasz TOPOLIŃSKI

prof. dr hab. n. med. Jacek KUBICA

prof. uczelni

dr hab. n. wet. Janusz DANEK

dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

adiunkt

dr inż. Angela ANDRZEJEWSKA

dr n. med. Stanisław JUNG

dr inż. Maciej KOTYK

dr inż. Robert SOŁTYSIAK

dr inż. Mateusz WIRWICKI

adiunkt dydaktyczny

dr inż. Andrzej SKIBICKI

asystent

mgr inż. Marek ANDRYSZCZYK

mgr inż. Paweł MAĆKOWIAK

mgr inż. Sandra ŚMIGIEL

asystent dydaktyczny

mgr inż. Anna PECHMAN

pracownik techniczny

inż. Maciej GNIADEK

 

Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji

kierownik

dr hab. inż. Stanisław MROZIŃSKI, prof. uczelni

prof. uczelni

dr hab. inż. Adam LIPSKI

asystent

mgr inż. Michał PIOTROWSKI

pracownik techniczny

mgr inż. Zbigniew LIS

mgr inż. Mieczysław MIECZYSŁAWSKI

 

Katedra Mechaniki i Metod Komputerowych

kierownik

prof. dr hab. inż. Dariusz SKIBICKI

sekretariat

lic. Katarzyna ŁAZ

profesor

prof. dr hab. inż. Janusz SEMPRUCH

prof. uczelni

dr hab. inż. Łukasz PEJKOWSKI

dr hab. inż. Tomasz PIĄTKOWSKI

dr hab. inż. Janusz SAWICKI

dr hab. inż. Janusz ZACHWIEJA

adiunkt

dr inż. Artur CICHAŃSKI

dr inż. Robert KOSTEK

dr inż. Krzysztof NOWICKI

dr inż. Emil SMYK

dr inż. Michał STOPEL

dr inż. Przemysław STRZELECKI

dr inż. Tomasz TOMASZEWSKI

adiunkt dydaktyczny

dr inż. Tomasz JARZYNA

dr inż. Mariusz KUKLIŃSKI

pracownik techniczny

mgr inż. Paweł BURZYŃSKI

mgr inż. Jan SEYDA

 

Katedra Technik Wytwarzania

kierownik

dr hab. inż. Dariusz SYKUTERA, prof. uczelni

sekretariat

mgr inż. Katarzyna SZEWCZYKOWSKA

profesor

prof. dr hab. inż. Marek BIELIŃSKI

prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI

prof. uczelni

dr hab. inż. Piotr DOMANOWSKI

dr hab. inż. Zdzisław ŁAWRYNOWICZ

dr hab. inż. Tomasz PACZKOWSKI

dr hab. inż. Andrzej TOMPOROWSKI

adiunkt

dr inż. Piotr CZYŻEWSKI

dr inż. Robert KASNER

dr inż. Weronika KRUSZELNICKA

dr inż. Artur KOŚCIUSZKO

dr inż. Adam MROZIŃSKI

dr inż. Izabela PIASECKA   

dr inż. Piotr SZEWCZYKOWSKI

dr inż. Małgorzata TREPCZYŃSKA-ŁENT

adiunkt dydaktyczny

dr inż. Karol PEPLIŃSKI

adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr inż. Robert POLASIK

asystent

dr inż. Patrycja BAŁDOWSKA–WITOS

mgr inż. Jarosław JASIK

mgr inż. Dawid MARCINIAK

asystent dydaktyczny

mgr inż. Adam TROSZYŃSKI

mgr inż. Tomasz MANIA

pracownik techniczny

Leszek PANFIL

Jarosław RAKOWSKI

mgr inż. Kinga MAJEWSKA-LAKS

 

Katedra Wzornictwa

kierownik

dr hab. Romuald FAJTANOWSKI, prof. uczelni

sekretariat

mgr inż. Joanna RYDELSKA

prof. uczelni

dr hab. Małgorzata ANDRZEJEWSKA

adiunkt

dr Marcin JĘDRZAK

dr Monika RAK

dr Ewa RACZYŃSKA-MĄKOWSKA

dr Szymon SALIŃSKI

dr Desy Teja GUMILAR

docent

dr inż. Franciszek BROMBEREK

asystent

mgr Piotr GRYGORKIEWICZ

mgr Eliza SIKORRA

mgr Anita SZYMANKIEWICZ

pracownik techniczny

Jarosław STĘPNAKOWSKI

 

Dziekanat

kierownik

mgr Agnieszka PEPLIŃSKA

pozostali

mgr inż. Aneta GAPIŃSKA

mgr Malwina BEJENKA

mgr inż. Agnieszka TROSZYŃSKA

Daria KOWALCZYK

Beata WIESE

mgr inż. Joanna SZYMAŃSKA

inż. Adrian PARADOWSKI

 

Dział administracyjno-ekonomiczny

kierownik

mgr Joanna Czapla

pozostali

mgr inż. Jolanta CZARNECKA

mgr inż. Ewa FRELICHOWSKA

mgr Marta KOBUS

mgr inż. Dorota DANILEWICZ

 

Dział techniczny

kierownik

dr inż. Tomasz KAŁACZYŃSKI

sekretariat

mgr inż. Helena CIARA

pozostali

Edward STANGRECKI

Andrzej KOSMATKA

mgr inż. Marek SZYMCZAK

Robert ZAWADZKI

mgr inż. Wojciech URBANIAK