Wnioski o przyznanie świadczeń  stypendialnych oraz zapomóg dla studentów studiów I i II stopnia należny składać w następujących terminach:

1-12 października 2020 r. – wnioski o stypendium rektora oraz dla osób niepełnosprawnych,
5-19 października 2020 r. – wnioski o stypendium socjalne, w tym w zwiększonej wysokości
1-23 października 2020 r. – wnioski o zapomogi.

Wnioski o przyznanie świadczeń  stypendialnych oraz zapomóg dla doktorantów należny składać w następujących terminach:

1-12 października 2020 r. – wnioski o stypendium rektora oraz dla osób niepełnosprawnych,
5-19 października 2020 r. – wnioski o stypendium socjalne, w tym w zwiększonej wysokości
1-21 października 2020 r. – wnioski o stypendium.
1-23 października 2020 r. – wnioski o zapomogi.