UTP na seminarium pn. „Transformacja energetyczna miast i gmin – mitygacja i adaptacja do zmian klimatu” 

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2020 r. w Serocku koło Warszawy odbyło się seminarium pn. „Transformacja energetyczna miast i gmin – mitygacja i adaptacja do zmian klimatu”, podczas którego omówione zostały zagadnienia dotyczące transformacji niskoemisyjnej w miastach w kontekście europejskiego celu neutralności klimatycznej oraz kwestie dotyczące finansowania lokalnych działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich. Uczestnicy mieli okazję nie tyko wysłuchać prezentacji ekspertów i wziąć udział w panelu dyskusyjnym, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń w małych grupach podczas interaktywnej sesji dobrych praktyk.

W wydarzeniu uczestniczył przedstawiciel Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy Pan mgr inż. Tomasz Mania, który omówił zagadnienie energii i kosztach eksploatacji budynków jako podstawowym problemie polskich miast i gmin.

Więcej informacji na http://www.pnec.org.pl/pl/component/content/article/3-aktualnoci-kat/732-transformacja-energetyczna-polskich-miast-i-gmin-seminarium-w-serocku