Strona w budowie

 KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE

 

   

DZIEKAN

dr hab. inż. Janusz MUSIAŁ, prof. UTP

e-mali: jamusual@utp.edu.pl
tel. 52 340-82-90, 52 340-82-40

 

Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

dr inż. Robert POLASIK

e-mali: prodziekan.wim@utp.edu.pl
tel. 52 340-82-96

 

Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny Inżynieria Mechaniczna         

dr hab. inż. Bogdan LIGAJ, prof. UTP

e-mail: bogdan.ligaj@utp.edu.pl
tel. 52 340-82-07

   

SEKRETARIAT WIM


mgr inż. Dorota DANILEWICZ
e-mail: sekrwim@utp.edu.pltel. (52) 340-82-40, fax (52) 340-82-45

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA


  

Wydziałowy koordynator programu Erasmus +

dr inż. Marcin ŁUKASIEWICZ

e-mali: marcin.lukasiewicz@utp.edu.pl
tel. 52 340-86-58

 

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem

mgr inż. Adam TROSZYŃSKI

e-mali: adam.troszynski@utp.edu.pl
tel. 52 340-87-55