Studenci ostatnich semestrów studiów inżynierskich i magisterskich od 1 czerwca rozpoczęli realizację zajęć laboratoryjnych w warunkach reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób uczestniczących w zajęciach dostosowano sale laboratoryjne do obowiązujących zasad sanitarnych. Studenci zostali zaopatrzeni w przyłbice i rękawiczki ochronne, a w każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.

Na zdjęciach studenci III semestru studiów magisterskich na kierunku Transport podczas realizacji zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Eksploatacja środków transportowych.