Wzory wniosków i podań aktualne od 1.10.2019:

1. Wniosek o zmianę tematu pracy – Link

2. Wniosek o wznowienie studiów – Link

3. Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – Link

4. Wniosek o rejestrację warunkową na kolejny semestr – Link

5. Wniosek o powtarzanie ostatniego semestru – Link

6. Wniosek o powtarzanie – dług punktowy – Link

7. Wniosek o ponowne powtarzanie ostatniego semestru – Link

8. Wniosek o ponowne powtarzanie ostatniego semestru do prorektor – Link

9. Wniosek o indywidualna organizacja studiów – Link

10. Wniosek – podania ogólne – Link

11. Wniosek – podania o rozłożenie czesnego – Link