W nawiązaniu do wcześniejszego doniesienia pragniemy przypomnieć o organizowanej przez pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej XXXIV Konferencji Naukowej „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, która odbędzie się zdalnie. Materiały po konferencyjne będą publikowane w zagranicznym czasopiśmie o charakterze Conference Proceedings pozycjonowanym w WoSDOAJ, Google Scholar, Polymer Library i innych bazach. Jest to okazja dla pracowników WIM opublikowania artykułu, który może poprawić wskaźniki bibliometryczne.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej http://www.prmr.pl/prmr-2020 oraz komunikacie zamieszczonym do wiadomości.

Komunikat PRMR nr 1

 

Dla wszystkich Państwa zainteresowanych wysłuchaniem prelekcji uczestników umożliwiliśmy bierne uczestnictwo w konferencji:

Dostęp zdalny

 

W poniższym komunikacie znajdą Państwo wykaz prelegentów:

Komunikat PRMR nr 2