Doktoranci IV roku Studium Doktoranckiego podsumowali swoje dotychczasowe osiągnięcia i zrealizowane etapy pracy doktorskiej na Seminarium podsumowującym prace Doktorantów pt. „Nowe kierunki badań naukowych na UTP” w dniu 23 czerwca 2020 roku. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy MS Teams. W seminarium uczestniczyli profesorowie, kadra naukowa, przedstawiciele przemysłu oraz doktoranci WIM.

Zdecydowanie cieszyć może, że odmienny, zdalny sposób realizacji seminarium nie wpłynął negatywnie ani na frekwencję, ani na aktywność uczestników.

Doktoranci IV roku Studium Doktoranckiego WIM pragną złożyć ogromne podziękowania Panu Profesorowi Januszowi Sempruchowi, opiekunowi oraz pomysłodawcy spotkania, za zaangażowanie, cenne uwagi oraz wskazówki, które z pewnością będziemy mogli wykorzystać podczas naszej dalszej działalności naukowej.

Serdeczne podziękowania składamy również kierownikowi studiów doktoranckich Panu Profesorowi Dariuszowi Skibickiemu za opiekę merytoryczną
i naukową nad doktorantami w czteroletnim toku studiów doktoranckich oraz za okazaną życzliwość i otwarcie na drugiego człowieka.